Nguyễn Thị Ngọc Diễm hiện đang là biên tập viên cho Nhà Thuốc NAP tốt nghiệp tại Đại Học Y Dược Phạm Ngọc Thạch. Với 4 năm kinh nghiệm chuyên cung cấp các thông tin sức khỏe y tế cộng đồng, ý thức trách nhiệm với những thông tin cung cấp đảm bảo tạo ra bài viết giá trị cho khách hàng.

Sơ yếu lý lịch:

  • Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Diễm
  • Ngày – tháng – năm: 09/08/1995
  • Email: [email protected]
  • Chức Vụ:  Biên tập viên tại Nhà Thuốc NAP

Nguyễn Thị Ngọc Diễm