Trần Quang Dũng hiện là người chịu trách nhiệm kiểm duyệt và đăng tải nội dung trên website https://nhathuocnap.com/. Đã có 3 năm kinh nghiệm trong việc kiểm duyệt nội dung về mảng thuốc mê, nhằm đảm bảo các thông tin đăng tải là chính xác và đầy đủ nhất… Đảm bảo nội dung khi được xuất bản sẽ đem đến cho khách hàng những thông tin hữu ích nhất

Sơ yếu lý lịch:

  • Họ và tên: TRẦN QUANG DŨNG
  • Ngày – tháng – năm: 20/12/1990
  • Email: [email protected]
  • Chức Vụ:  Kiểm Duyệt Nội Dung

Trần Quang Dũng